Aktuellt:

Diplom för testerna för 2014 och framåt kan nu laddas ner direkt från resultatlistan. Inget utskick via post kommer att ske från nu.

-------------------------

SARTG höll sin ordinare kongress den 13 april 2019 i samband med SSAs årsmöte i Lindesberg.

Vid kongressen omvaldes styrelse och funktionärer och beslutades att SARTGs verksamhet drivs vidare som de senaste åren med organiserande av tester som den viktigaste uppgiften.

-------------------------

Protokoll från kongressen i Lindesberg 2019


Stadgar fastställda vid kongressen 2010